Alles over zilvergehaltes: wat is sterling zilver, 925 zilver, 835 zilver en verzilverd? (2024)

Dit bericht werd geplaatst op 14 juli 2021 door Team Mostert Juweliers.

Alles over zilvergehaltes: wat is sterling zilver, 925 zilver, 835 zilver en verzilverd? (1)

Sterling zilver, 925 zilver, 835 zilver, verzilverd; het zijn een paar termen die je vast weleens voorbij hebt zien komen bij het zoeken naar een mooi zilveren sieraad. Maar wat is sterling zilver precies? Waar staan de getallen 925 zilver en 835 zilver eigenlijk voor? En wat is een verzilverd sieraad? In deze blog leggen we je hier alles over uit, zodat je helemaal op de hoogte bent van dit prachtige materiaal. Zo weet je precies wat voor zilver je in de kuip hebt!

Waar staat de term "zilvergehalte" voor en waarom bestaat het?

Om een zilveren sieraad of gebruiksvoorwerp te maken is het niet goed mogelijk puur zilver te gebruiken. Dit is veel te zacht van aard. Het sieraad of voorwerp zal met puur zilver erg moeilijk te maken zijn en als het wel gemaakt is, snel beschadigen. Om deze reden wordt het zilver voor het maken van zilveren voorwerpen vaak vermengd met andere metalen. Meestal is dit koper. Zo zal het sieraad of voorwerp makkelijker te maken zijn en ook veel langer meegaan.

Deze toevoeging van koper aan het zilver wordt een “legering” genoemd. Er kunnen verschillende hoeveelheden koper aan het zilver worden toegevoegd. Hoe kleiner de toevoeging van koper, hoe meer zilver het voorwerp bevat. Oftewel: hoe hoger het zilvergehalte.

Alles over zilvergehaltes: wat is sterling zilver, 925 zilver, 835 zilver en verzilverd? (2)

De betekenis van sterling zilver, 925 zilver en 835 zilver

925 zilver

Hoewel het twee totaal verschillende termen zijn, staan sterling zilver en 925 zilver beide voor precies hetzelfde materiaal. Sterling zilver is alleen de Engelse benaming, terwijl 925 zilver de officiële Nederlandse term is.

Beide namen verwijzen naar het gehalte zilver dat voor sieraden en gebruiksvoorwerpen gebruikt wordt. Dit is voor sterling zilver/925 zilver een totaal van 92.5% zilver gemengd met 7.5% aan ander materiaal. In plaats van percentages wordt er ook wel gesproken over 925 duizendsten zilver, ten opzichte van de 1000 delen die puur zilver aanduiden. Bij 925 zilver zijn er dus 925 deeltjes zilver ten opzichte van 1000 totaaldeeltjes (925/1000=92.5%). Zo is de benaming 925 zilver duidelijk gebaseerd op de hoeveelheid zilver dat een voorwerp bevat.

Sterling zilver of 925 zilver wordt vanwege zijn hoge puurheid ook wel het eerste gehalte zilver genoemd. Vanwege de goede verhouding tussen puurheid en stevigheid is het ook het hoogste gehalte zilver dat we vaak in sieraden terugzien.

835 zilver

Naast 925 zilver is er ook 835 zilver. Zoals het getal in dit geval ook laat zien is het percentage zilver hier 83.5% tegenover een 16.5% toevoeging van ander materiaal. Oftewel 835 duizendsten zilver ten opzichte van 1000 delen puur zilver (835/1000=83.5%). 835 zilver is na 925 zilver het hoogste gehalte zilver dat vaak voor sieraden gebruikt wordt en wordt daarom ook wel het tweede gehalte zilver genoemd. Dit zilvergehalte wordt daarnaast veel gebruikt voor groot zilverwerk en tafelzilver, omdat dit vaak erg veel zilver bevat en het hoge 925-gehalte dan erg kostbaar zou worden. Ook is 835 zilver sterker door de toevoeging van de andere materialen, die het zachte zilver verstevigen (wel zo handig voor bestek!).

Verzilverd

Bij sieraden die zijn verzilverd is er slechts een klein laagje zilver gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stalen sieraden waarover een dunne laag zilver is aangebracht. Dit laagje zal op den duur afslijten waardoor het onderliggende materiaal weer zichtbaar wordt. Dit slijten gebeurt door dragen en poetsen van het sieraad. Het zal dan opnieuw verzilverd moeten worden.

Hoewel de prijs van een verzilverd sieraad vaak lager ligt, heeft het dus ook een kortere levensduur dan een volledig zilveren sieraad. Een volledig zilveren sieraad zal erg lang mooi blijven, hoewel het af en toe wel gepoetst (en gepolijst) zal moeten worden.

Alles over zilvergehaltes: wat is sterling zilver, 925 zilver, 835 zilver en verzilverd? (3)

Bestaan er nog meer zilvergehaltes?

Naast 925 zilver en 835 zilver bestaan er ook nog 999 zilver en 800 zilver.

999 zilver
Het gehalte 999 zilver is de puurste vorm van zilver. Het wordt ook wel fine silver genoemd. Net zoals bij de andere gehalten wijst het op het percentage zilver, in dit geval 99,9% (999 zilverdeeltjes ten opzichte van 1000 totaaldeeltjes; 999/1000=99.9%).

We nemen aan dat 999 zilver de puurste vorm van zilver is omdat er altijd wel een klein beetje ander materiaal bij het zilver aanwezig is (al bij het winnen ervan).

Sieraden van 999 zilver zal je eigenlijk nooit tegenkomen. Af en toe wordt het gebruikt voor sieraden met vinger-, hand- of voetafdrukken omdat het zachtere materiaal hier handig voor kan zijn. Ook bijzondere vormen worden weleens van 999 zilver gemaakt.

800 zilver
Tot slot is een zilvergehalte dat vaak voorkomt 800 zilver. Dit is dus 800/1000 = 80% zilver. Dit gehalte wordt net als 835 zilver vanwege kostbaarheid en stevigheid veel gebruikt voor groot zilverwerk en tafelzilver.

Zilveren sieraden van Mostert Juweliers

Bij Mostert Juweliers zijn alle sieraden uit onze huiscollectie gemaakt van 925 zilver. Zo garanderen wij een goede verhouding tussen de puurheid en stevigheid van het sieraad. Wij bieden onder andere een grote collectie zilveren oorbellen, zilveren kettingen, zilveren armbanden en zilveren hangers aan.

Lees ook eens:
  • Waarom worden zilveren sieraden zwart?
  • Wat is zilver rhodineren?
  • Wat is gold plated?
  • Karaat goud: wat is het?
Alles over zilvergehaltes: wat is sterling zilver, 925 zilver, 835 zilver en verzilverd? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 5397

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.